Financijska izvješća banaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2008
Članak:
Financijska izvješća banaka
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Sažetak:
U članku su dana pojašnjenja za sastavljanje financijskih izvješća banaka: bilance, računa dobitka i gubitka, izvješća o novčanom toku, izvješća o promjenama kapitala i bilježaka uz financijska izvješća. Više o načinu sastavljanja financijskih izvješća profitnih centara pročitajte u sljedećem broju časopisa.
  1. Uvod
  2. Bilanca banke
  3. Račun dobitka i gubitka banke
  4. Izvješće o novčanom toku
  5. Izvješće o promjenama kapitala banke
  6. Bilješke uz financijska izvješća
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog