RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2008
  • Članak:Studentski centri
  • Stranica:66.
  • Autor/i:Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

Studentski centri nalaze se u računovodstvenom sustavu neprofitnih organizacija. Primjena novoga računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija nije promijenila način njihova poslovanja, ali je pokrenula pitanja vezana za knjiženje  njima svojstvenih poslovnih promjena. U ovom članku daju se upute na dvojbe vezane za knjiženja, potaknute načinom njihova rada, te su predložena njihova rješenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)