Bilančni iluzionizam i financijska kriza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2008
Članak:
Bilančni iluzionizam i financijska kriza
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Kada se govori o svjetskoj financijskoj krizi i njezinim posljedicama na gospodarstvo, nismo još čuli da je netko spomenuo koliku u tome ima "zaslugu" i bilančni model zasnovan na US-GAAP-u i Međunarodnim računovodstvenim standardima.Bilanciranje uspjeha poslovanja poduzetnika u znatnoj mjeri temelji se na podlozi inflatornih cijena i očekivanih dobitaka zbog primjene računovodstvenog načela o preračunavanju sve imovine na fer vrijednost. S rasprsnućem balona tržišnih cijena, i u nas će doći do znatnih gubitaka koje će poduzetnici iskazati već u ovom završnom računu. Odbor IASB-a u Londonu nastoji zataškati svoje pogreške pa je učinio dopune MSFI-ja 7 i MRS-a 39, opet ulazeći iz jedne pogreške u drugu
  1. Fer vrijednost i povijesni trošak
  2. Razotkriva li se bilančna kozmetika
  3. Nužnost reforme bilančnog i poreznog sustava
  4. Koncepcija financiranja poduzeća i koncepcija bilanciranja
  5. Kako postupiti s nižim vrijednostima imovine u godišnjem obračunu za 2008.
Hashtags: