RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri sastavljanju obračuna proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI), osobito HSFI 10 – Zalihe (Nar. nov., br. 30/08.) odnosno revidiranog MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 140/06.), koji primjenjuju veliki poduzetnici. U postupanju s troškovima bitno je razlučiti priznavanje (uračunavanje) u zalihu od onih koji se pokrivaju prihodima obračunskog razdoblja.

  1. PROBLEMATIKA ZALIHA SIROVINA, MATERIJALA, DIJELOVA I SKLOPOVA U PROIZVODNJI
  2. PRAĆENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE
  3. SASTAVLJANJE OBRAČUNA POGONA
  4. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)