RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku obrazlaže osobitosti računovodstvenog praćenja poljoprivredne djelatnosti. Budući da se u poljoprivrednoj djelatnosti odvijaju biološke aktivnosti, što je razlika u odnosu na neke druge vrste proizvodnje, u pripremi godišnjeg obračuna se posebna pozornost usmjerava na utvrđivanje i obračun troškova proizvodnje.

  1. UVOD
  2. PRVA PRIMJENA RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA U POLJOPRIVREDI
  3. PRVA PRIMJENA HSFI
  4. KONTROLNI POSTUPCI PRIJE SASTAVLJANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA I POPIS IMOVINE
  5. PRIZNAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE, PRIHODA I RASHODA
  6. RASPORED TROŠKOVA I OBRAČUN PROIZVODNJE
  7. ZAKLJUČAK

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)