RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

(Prikaz knjige: H. Rieger – A. Platzer: Handbuch EU – KONNFORM ER FOERDERUNGEN, 6. prošireno izdanje, Redline Wirtschaft, 2008. München) Jedno od bitnih pojednostavljenja u okviru reforme europske politike o strukturnim fondovima je redukcija s više na tri cilja: Konvergencija, Regionalna konkurentnost i zapošljavanje i Europska teritorijalna suradnja. Na novo se razdoblje od 2007. do 2013. odnose zajedničke inicijative (INTERREG, URBAN) i inovativne mjere. Gradske teme i inovativne mjere integrirane su u ciljne programe. INTERREG je dobio status samostalnog programa, a time i veće značenje. Više o tome u nastavku ovog prikaza.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)