RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.1999
  • Članak:Sadržaj akta u prestanku radnog odnosa
  • Stranica:94.
  • Autor/i:Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)