Računovodstvo otpisa obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Računovodstvo otpisa obveza
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zastarjele obveze prema dobavljačima i kreditorima mogu se otpisati u korist prihoda kako bi financijski izvještaji bili realni i objektivni. No, katkad do otpisa obveze može doći i prije nastupa zastare, a jednako tako se određene obveze ne moraju nužno otpisati u korist prihoda nego ih je moguće pretvoriti u pričuve ili u temeljni kapital. Što pritom treba imati na umu te kakav je računovodstveni i porezni položaj otpisa obveza, pročitajte u nastavku članka.
  1. PRIZNAVANJE OBVEZA U RAČUNOVODSTVU
  2. RAČUNOVODSTVENO POSTUPANJE SA ZASTARJELIM OBVEZAMA
  3. RAČUNOVODSTVENO POSTUPANJE S OBVEZAMA KOJIH SE VJEROVNIK SPORAZUMNO ODREKAO
  4. KAPITALNE PRIČUVE NASTALE IZ OBVEZA PREMA ČLANU DRUŠTVA5
  5. PRETVARANJE OBVEZE U UDJEL – KAPITAL DRUŠTVA
  6. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo