Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
„Plastični novac“ je zbog svoje jednostavnosti sve prisutniji u domaćim i inozemnim plaćanjima. Kreditnim karticama podmiruju se gotovinski računi i „R“ računi koji nose pravo na pretporez. Stoga se i znatan dio računovodstvene obrade podataka odnosi na bilježenje poslovnih događaja u vezi s njima.U ovom je članku riječ o računovodstvu poslovnih aktivnosti s kreditnim karticama s motrišta trgovačkih društava koja se pojavljuju u ulozi prodavatelja i kupca. Prikazuje se uporaba osobnih i poslovnih kreditnih kartica tuzemnih i inozemnih izdavatelja te se na praktičan način pojašnjava tijek poslovnih događaja i njihovo bilježenje u poreznoj i knjigovodstvenoj evidenciji. U nastavku teme kreditnih kartica u sljedećem ćemo broju časopisa detaljnije pojasniti specifičnosti poslovanja s kreditnim karticama kod obrtnika i samostalnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak.
  1. UVOD
  2. POSLOVANJE KREDITNIM KARTICAMA TUZEMNIH IZDAVATELJA
  3. POSLOVANJE KREDITNIM KARTICAMA INOZEMNIH IZDAVATELJA
  4. UPORABA POSLOVNIH KARTICA
  5. PLAĆANJE RAČUNA R-1 I R-2 ZA POTREBE DRUŠTVA KREDITNOM KARTICOM ZAPOSLENIKA ILI VLASNIKA TVRTKE
  6. PRODAJA NA VLASTITE „POTROŠAČKE“ KARTICE TRGOVAČKIH KUĆA
Hashtags:
#Računovodstvo