Prijava tražbina u postupku stečaja nad imovinom dužnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Prijava tražbina u postupku stečaja nad imovinom dužnika
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Otvaranjem stečajnog postupka nad imovinom dužnika za vjerovnike nastaje mogućnost namirenja tražbina, ali samo kad je njihova tražbina prijavljena u stečajnu masu i kad nije osporena od strane stečajnog upravitelja. Pravodobna prijava tražbine i poznavanje cjelokupnog postupka osobito su važni pa u nastavku članka navodimo neke bitne informacije koje vjerovnik mora znati kako bi ostvario svoja prava i osigurao naplatu tražbine.
  1. UVOD
  2. VJEROVNICI STEČAJNOG DUŽNIKA I NJIHOVA PRAVA
  3. UVJETI ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
  4. PRIJAVA TRAŽBINE STEČAJNOM UPRAVITELJU
Hashtags:
#Računovodstvo