Računovodstvo dugoročnih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Računovodstvo dugoročnih obveza
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže računovodstveno evidentiranje dugoročnih obveza za primljene zajmove, kredite i depozite, dugoročnih obveza prema dobavljačima i ostalih dugoročnih obveza prema zahtjevima računovodstvenih standarda i odredbama poreznih propisa.
 1. DEFINIRANJE DUGOROČNIH OBVEZA
 2. PRIZNAVANJE  – VRIJEDNOSNO UTVRĐENJE OBVEZA
 3. OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA
 4. OBVEZE ZA ZAJMOVE I DEPOZITE
 5. OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
 6. OBVEZE IZ FINANCIJSKOG LEASINGA
 7. OBVEZE ZA PREDUJMOVE
 8. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
 9. DUGOROČNE OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
 10. DUGOROČNE OBVEZE PREMA DRŽAVI I OSTALE OBVEZE
 11. ODGOĐENA POREZNA OBVEZA
 12. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo