Primitci osoba koje sudjeluju u izborima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Primitci osoba koje sudjeluju u izborima
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U svibnju 2009. održali su se lokalni izbori i izbori za načelnike, gradonačelnike i gradonačelnika Grada Zagreba.Neke osobe koje sudjeluju na izborima imaju na temelju posebnih propisa pravo na primitke. Ti primitci, ako se isplaćuju fizičkim osobama, imaju obilježje primitaka od kojih se obračunava porez na dohodak, prirez i doprinosi. Ovisno o statusu fizičke osobe, različit je obračun i vrijeme namirenja tih obveza.
  1. VRSTE IZBORA, TIJELA I PRAVA NA NAKNADE
  2. PRIMITCI I JAVNA DAVANJA
  3. NAKNADA ZA IZNAJMLJIVANJE PROSTORA U KOJIMA SE ODRŽAVAJU IZBORI
Hashtags:
#Proračunsko