Kada neprofitna organizacija nije obveznik predaje financijskih izvještaja i vođenja dvostavnog knjigovodstva

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 4.2009
Članak:
Kada neprofitna organizacija nije obveznik predaje financijskih izvještaja i vođenja dvostavnog knjigovodstva
Stranica:
4.
Autor/i:
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Člankom 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba) propisano je da neprofitne organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kn na razini godine, nije obvezna sastavljati i predavati financijske izvještaje propisane čl. 65. Uredbe. Kad neprofitna organizacija utvrdi da zadovoljava te uvjete, odluku da ne će predavati financijske izvještaje i voditi dvostavno knjigovodstvo donosi osnivač neprofitne organizacije.
Hashtags:
#Neprofitno