Troškovi službenih automobila korištenih za poslovne i privatne potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Troškovi službenih automobila korištenih za poslovne i privatne potrebe
Stranica:
11.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Uobičajena je praksa da se automobili i ostala prometna sredstva koja se nalaze u poslovnoj imovini društva koriste osim za službene i za privatne potrebe. To je razlog da se troškovi nastali uporabom motornih i ostalih vozila za osobni prijevoz, prema poreznim propisima, ne priznaju u cijelosti u poslovne rashode ili se priznaju u poslovne rashode u cijelosti, pod uvjetom da se na osnovi uporabe prometnih sredstava za privatne potrebe utvrđuje plaća u naravi ili drugi dohodak u naravi kad se daje na korištenje za privatne potrebe osobi koja nije zaposlenik društva. U članku pišemo kako postupiti kad se službena motorna vozila i ostala sredstva za osobni prijevoz koriste za privatne i poslovne potrebe radnika ili druge osobe te se na toj osnovi utvrđuje primitak u naravi.
  1. Uvod
  2. Utvrđivanje primitka u naravi na osnovi uporabe prijevoznih sredstava koja se nalaze u poslovnoj imovini
  3. Kada treba utvrđivati primitak u naravi na osnovi korištenja službenih vozila za osobni prijevoz i za privatne potrebe
  4. Obračunavanje doprinosa i poreza na primitke u naravi dane osobama koje nisu u radnom odnosu kod poduzetnika
  5. Izvješćivanje o plaćenim doprinosima i porezu na dohodak
Hashtags:
#Plaće, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja