Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija
Stranica:
23.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U praksi se često pojavljuju pitanja poduzetnika u kojem obliku i kome se može dati darovanje odnosno donacija, kako te promjene evidentirati u poslovnim knjigama i kakav je porezni položaj donacija. Stoga u članku pojašnjavamo što se podrazumijeva pod pojmom donacije, ukazujemo na razlike između sponzorstva i donacije i prikazujemo način knjiženja danih donacija. U članku se ukazuje na uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se donacija smatrala porezno priznanim troškom.
  1. Razlika između donacije i sponzorstva
  2. Položaj darova odnosno donacija s motrišta poreza na dobitak
  3. Položaj donacija s motrišta poreza na dohodak
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo