Računovodstvo povezivanja, pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Računovodstvo povezivanja, pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala
Stranica:
54.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Boris Peko, dipl. oec.
Sažetak:
Autori u ovom članku obrađuju računovodstveno motrište pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala u svjetlu primjene HSFI 2 i MSFI 3 koji uređuju računovodstvo statusnih promjena. Za cjelovitu provedbu navedenih poslovnih kombinacija treba primijeniti i odredbe Zakona o trgovačkim društvima (čl. 512. – 550. za pripajanje i spajanje odnosno čl. 550.a – 550.r za podjelu društava kapitala).
  1. Uvod
  2. Računovodstveni obračun poslovnih spajanja društava kapitala prema MSFI 3 i HSFI 2
  3. Računovodstveni obračun podjele društava kapitala
Hashtags:
#Računovodstvo