Računovodstvo proizvodnje pšenice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Računovodstvo proizvodnje pšenice
Stranica:
62.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Autor u ovom članku obrazlaže problem proizvodnje pšenice u društvu koje se bavi poljoprivredom, a na jednaki način postupaju i poljoprivredna gospodarstva koja vode knjigovodstvo za trgovačka društva. Osim klasične poljoprivredne proizvodnje razmatra se i knjigovodstveno motrište predavanja pšenice u tuđe skladište i naplaćivanje najamnine prodajom pšenice u tuđe ime i za tuđi račun.
  1. Uvod
  2. Obračun proizvodnje pšenice
  3. Skladištenje pšenice u tuđem silosu
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje