MSFI za mala poduzeća, Fer vrijednost, MRS 39, MRS 12

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
MSFI za mala poduzeća, Fer vrijednost, MRS 39, MRS 12
Stranica:
100.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
 • Iz Odbora za MRS
 • Na svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici Odbor je raspravljao o globalnoj financijskoj krizi, konceptualnom okviru standarda, financijskim instrumentima s obilježjima glavnice, prvoj primjeni MSFI, ugovorima o osiguranju, zajedničkim pothvatima, najmovima, obvezama prema zaposlenicima, primjeni stopa u vrednovanju aktivnosti, priznavanju prihoda i godišnjim poboljšanjima standarda. Uz ove rasprave, objavljene su i novosti vezane za MSFI za mala i srednje velika poduzeća, objavu Prijedloga uputa o mjerenju fer vrijednosti, prijedlog izmjena MRS-a 39 – Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje te Prijedlog izmjene MRS-a 12 – Porez na dobit.U nastavku će se podrobnije prikazati odluke i prijedlozi izmjena naznačenih standarda.
  1. MSFI za mala i srednje velika poduzeća
  2. Uputa o mjerenju fer-vrijednosti
  3. Izmjene MRS-a 39 – Financijski instrumenti
  4. Izmjene MRS-a 12 – Porez na dobit
  Hashtags:
  #Računovodstvo