Inozemna porezno-bilančna praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Inozemna porezno-bilančna praksa
Stranica:
128.
Autor/i:
Sažetak:

Promišljanja o primijenjenim postupcima dovodi nas u dvojbu: poznajemo li dobro propisana određenja i kako to drugi rade?


U okviru ove rubrike iznosit će se sudska praksa i stajališta državnih tijela u vezi s primjenom propisa u pojedinim zemljama EU. Riječ je o praksi iz Austrije i  emačke te Europskog suda. Kako su njihovi propisi usklađeni sa smjernicama i uredbama EU, nadamo se da će iznesena praksa pobuditi i naše zanimanje te unaprijediti našu zakonodavnu i stručnu praksu. U nekim slučajevima može biti  odatan argument u rješavanju raznih sporova u nas.


Prikazana praksa samo je mali izbor u odnosu na šire objave koje stalno dajemo u našem časopisu "Pravo i porezi".

Hashtags: