Poticanje ulaganja u graditeljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Poticanje ulaganja u graditeljstvu
Stranica:
144.
Autor/i:
Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Sažetak:
Jedna od 10 mjera Vlade RH jest i Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija, a kojom se mjerom, uz ostalo, mora osigurati učinkovita koordinacija državne i lokalne razine u pogledu stvaranja povoljnijih uvjeta za izravna strana ulaganja, ubrzati aktivnost kod već pripremljenih projekata i uvesti ubrzani postupak ishođenja svih dozvola u roku od 45 dana. To je uređeno novodonesenim Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (Nar. nov., br. 69/09. od 17. lipnja 2009., dalje Zakon).Kako u praksi realizirati ovaj poticaj odnosno primijeniti Zakon, objašnjavamo u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Razlike u odnosu na ZPUG
  3. Rješenje za građenje
  4. Glavni projekt
  5. Posebni uvjeti
  6. Građenje i uporaba građevine
  7. Stručna pomoć i nadzor nad provedbom zakona
  8. Kaznene odredbe
  9. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva, #TržišteIPropisi