Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte
Stranica:
151.
Autor/i:
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 16. lipnja 2009. stupio je na snagu novi Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (dalje: Pravilnik) koji je zamijenio dotad važeći Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (dalje: prethodni pravilnik) Novi pravilnik u odnosu na prethodni napušta detaljno propisivanje pojedinih načina i oblika prodaje robe u određenim vrstama prodajnih objekata te uvodi novu podjelu odnosno klasifikaciju prodajnih objekata prema definiranim zajedničkim temeljnim obilježjima sukladno Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (dalje: Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica) i Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (dalje: NKD-07.)
  1. Uvod
  2. Na koje se osobe i objekte primjenjuju odredbe pravilnika
  3. Što se smatra prodavaonicom
  4. Vrste (podjela) i klasifikacija prodavaonica
  5. Uvjeti glede prodavaonica za trgovinu na malo
  6. Uvjeti glede skladišta za trgovanje robom na veliko
  7. Uvjeti za tržnicu na veliko i tržnicu na malo
  8. Uvjeti glede ostalih oblika prodaje izvan prodavaonica
  9. Postupak utvrđivanja uvjeta i donošenje rješenja
  10. Prijelazne odredbe
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi