Rasprave o priznavanju prihoda i vlasničkim pravima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2009
Članak:
Rasprave o priznavanju prihoda i vlasničkim pravima
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Na svojoj je redovitoj sjednici, održanoj u Londonu od 14. do 18. rujna 2009., Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (u nastavku IASB) raspravljao o:

  • financijskoj krizi: o prestanku priznavanja, financijskim instrumentima: zamjeni za MRS 39, klasifikaciji izdanih prava
  • konceptualnom okviru standarda
  • financijskim instrumentima s obilježjima glavnice
  • prezentiranju financijskih izvještaja
  • ugovorima o osiguranju
  • najmovima
  • obvezama: amandmanu na MRS 37
  • obvezama prema zaposlenicima
  • objavljivanju povezanih stranaka
  • priznavanju prihoda.

U nastavku će se podrobnije prikazati tijek rasprave i doneseni zaključci o priznavanju prihoda i prezentiranju financijskih izvještaja.

Hashtags:
#Računovodstvo