Mišljenje FINE o odlukama o obuhvatu izvještaja i raspodjeli dobitka glede javne objave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2009
Članak:
Mišljenje FINE o odlukama o obuhvatu izvještaja i raspodjeli dobitka glede javne objave
Stranica:
200.
Autor/i:
Sažetak:
U dva mišljenja FINE iznose se neka pitanja koja su se pojavila u strukovnoj praksi. Tako je FINA dala mišljenje povodom pitanja o tome trebaju li mali poduzetnici izrađivati godišnje izvješće o stanju društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93 do 146/08). O tome smo i mu u okviru naše web stranice već dali naše stajalište da mali poduzetnici NISU obveznici sastavljanja GODIŠNJEG IZVJEŠĆA jer Zakon o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07), kao specijalni zakon u području financijskog iszvješćivanja poduzetnika, ne predviđa takav izvještaj za javnu objavu niti potrebu dostave istog u FINA. Detalnjije o tome pročitajte u nastavku.
Hashtags:
#Računovodstvo