Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih poslovnih prijevoznih sredstava za privatne potrebe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih poslovnih prijevoznih sredstava za privatne potrebe
Stranica:
26.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada su prometna sredstva za osobni prijevoz nabavljena za poslovne potrebe, prema Zakonu o porezu na dobit se 30% troškova tih vozila nastalih njihovom uporabom ne može odbiti od porezne osnovice, osim ako se s osnove uporabe tih vozila utvrđuje plaća. Utvrđivanje plaće s osnove uporabe tih vozila uređeno je Zakonom o porezu na dohodak. Iz odredaba tih dvaju Zakona ne mogu se razabrati kriteriji kada treba postupiti po jednom ili drugom od dva navedena Zakona pa se može zaključiti da je to prepušteno internoj odluci članova društva. No Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost 30% PDV-a ne može se priznati kod nabave sredstava za osobni prijevoz zaposlenika, poslovodnog i rukovodnog osoblja kao ni na troškove nastale njihovom uporabom, bez obzira na to utvrđuje li se s osnove njihove uporabe plaća ili ne.

1. Uvodne napomene

2. Utvrđivanje primitka u naravi s osnove uporabe automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nakon 1. siječnja 2010.

Hashtags:
#Plaće, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja