Odgođena porezna obveza i nadoknada odgođene porezne imovine u GFI za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Odgođena porezna obveza i nadoknada odgođene porezne imovine u GFI za 2009.
Stranica:
35.
Autor/i:
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Već drugu godinu zaredom mali i srednji poduzetnici u svojim bilancama iskazuju odgođenu poreznu obvezu i odgođenu poreznu imovinu. Odgođena porezna obveza odnosno odgođena porezna imovina ne može ostati na tim pozicijama, nego se, kad se ispune odgovarajući uvjeti, porez smatra dospjelim, a imovina se mora nadoknaditi. U ovom članku obrađujemo neke primjere svojstvene tim knjiženjima i iskazivanjima u financijskim izvješćima. 1. Odgođena porezna obveza 2. Odgođena porezna imovina
Hashtags:
#Računovodstvo