Godišnje izvješće za 2009.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Godišnje izvješće za 2009.
Stranica:
38.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnje izvješće je još jedan izvještaj kojeg su osim godišnjih financijskih izvještaja obvezni izraditi određeni poduzetnici. Što sve treba sadržavati godišnje izvješće, tko ga treba sastavljati, kome se, u kojem roku i u kakvom obliku godišnje izvješće predaje, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene

2. Tko je obveznik izrade godišnjeg izvješća

3. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o računovodstvu

4. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o trgovačkim društvima

5. Cjenovni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka

6. Kodeks korporativnog upravljanja

7. Objava godišnjeg izvješća

8. Čuvanje godišnjeg izvješća

9. Godišnje izvješće u odnosu na bilješke uz financijske izvještaje

10. Primjer godišnjeg izvješća

11. ZAKLJUČAK

Hashtags:
#Računovodstvo