Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Obračun troškova proizvodnje u poljoprivredi
Stranica:
46.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obračun troškova poljoprivredne proizvodnje i sastavljanje kalkulacija ovisi o vrsti poljoprivredne kulture koja se uzgaja i vremenu trajanja proizvodnje. Kod poljoprivrednih kultura čija proizvodnja započinje i završava u jednoj godini nije potrebno sastavljati obračun troškova i kalkulacije ako je riječ o malim poljoprivrednim proizvođačima jer nema nedovršene proizvodnje na kraju godine, a kalkulacija ne utječe na utvrđivanje financijskog rezultata. No ostali poljoprivrednici svakako trebaju utvrđivati vrijednosti uroda, odnosno pri proizvodnji je, kada ciklus započinje u jednoj godini, a završava u drugoj, sastavljanje rasporeda troškova i kalkulacija nužno zbog utvrđivanja vrijednosti nedovršene proizvodnje na kraju godine.

1. Uvod

2. Obračun proizvodnje 

3. Obračun proizvodnje kod jednogodišnjih kultura

6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje