Što donose nove izmjene MSFI i nova tumačenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Što donose nove izmjene MSFI i nova tumačenja
Stranica:
50.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Nove izmjene MSFI i nova tumačenja IFRIC-a posljedica su usklađivanja MSFI i američkih US GAAP-ova s ciljem harmonizacije financijskog izvještavanja i stvaranja jedinstvenih računovodstvenih standarda. U RRiF-u br. 9/09. pisali smo o tome što donose novi MSFI koji su objavljeni u Odluci o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Nar.nov., br. 136/09.), a primjenjuju se kod sastavljanja godišnjih financijskih izvješća za razdoblja koja započinju nakon 1. siječnja 2010. Nakon toga su objavljene izmjene tih standarda. U ovom članku autorica obrazlaže najbitnije izmjene i dopune tih MSFI. S obzirom na to da proces usklađenja još uvijek traje, u skoroj se budućnosti očekuju i daljnje izmjene i dopune MSFI.

1. Uvod

2. Izmjene MRS-a

3. Izmjene MSFI

4. Tumačenja

Hashtags:
#Računovodstvo