Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.
Stranica:
61.
Autor/i:
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Prema programu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 65/08.) za razdoblje od 2008. do 2012., statistička se izvješća za tromjesečno razdoblje dostavljaju na već poznatim pripadajućim tiskanicama TSI-POD, TSI-BAN, TSI-OS-RE.

1. Obveznici sastavljanja statističkog izvještaja

2. Opće napomene i specifičnosti u vezi s ispunjavanjem obrasca TSI-POD

3. Investicije u dugotrajnu imovinu

4. Način predaje izvještaja

Hashtags:
#Računovodstvo