RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2011
  • Članak:Čudesna Turska
  • Stranica:184.
  • Autor/i:

Sažetak:

  • Ove godine Udruga Hrvatski računovođa organizira turističko putovanje za svoje članove u Tursku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)