Računovodstvo zadruga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Računovodstvo zadruga
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

U primjeni je novi Zakon o zadrugama koji je unio neke novosti vezane za osnivanje i poslovanje zadruga. Autorica u članku obrazlaže temeljne odredbe toga zakona koje se odnose na poslovanje zadruga, uz poseban osvrt na specifičnosti računovodstvenog praćenja nekih poslovnih događaja (uplata članskih uloga, podjela dobitka i sl.) u zadrugama koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka.

1. Definiranje zadruga
2. Osnivanje zadruga
3. Vođenje poslovnih knjiga
4. Oporezivanje naknada članovima zadruge
5. Financijsko izvještavanje zadruga
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo