Otkrivanje zlouporaba u financijskim izvještajima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Otkrivanje zlouporaba u financijskim izvještajima
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Milan NEGOVANOVIĆ
Sažetak:

Ovim člankom završavamo seriju članaka o kreativnom računovodstvu i friziranju financijskih izvještaja. U prethodnim brojevima časopisa (RRiF br. 12/10., 1/11. i 3/11.) uputili smo na najčešće rabljene tehnike i postupke friziranja financijskih izvještaja, pravce kretanja kreativnog računovodstva, kao i na razloge, povode i ciljeve koje menadžment želi ostvariti bilančnom kozmetikom. Poznavanje ovih aspekata fenomena kreativnog računovodstva zanima investitore, kreditore, vjerovnike, revizore, državna tijela i ostale korisnike financijskih izvještaja kako bi lakše otkrili manipulacije s financijskim izvještajima. Zaokružujući ovu problematiku, u ovom ćemo dijelu prikazati postupke koji mogu pomoći u suzbijanju i otkrivanju friziranja financijskih izvještaja.

1. Otkrivanje zlouporaba računovodstvenih politika i procjena uprave
2. Okvir za istraživanje i otkrivanje kreativnog računovodstva
3. Crvene zastavice – upozoravajući simptomi kreativnog računovodstva
4. Testiranje knjiženja na kraju obračunskog razdoblja
5. Forenzična analiza financijskih izvještaja

Hashtags:
#Računovodstvo