Obavješćivanje o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
Obavješćivanje o gotovinskim transakcijama Ureda za sprječavanje pranja novca
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:

Pri provedbi propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma neki obveznici njegove primjene u određenim okolnostima trebaju obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama. Propisan je postupak i obrasci izvještavanja o takvoj vrsti transakcija.

1. Uvod
2. Način obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca
3. Prikupljanje podataka i dodatni podatci
4. Uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke ne trebaju obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama

Hashtags: