Obračunska plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2011
Članak:
Obračunska plaćanja
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U uvjetima opće nelikvidnosti poduzetnici svoje obveze i potraživanja naplaćuju obračunskim putem. Pritom se najčešće koristi prijeboj (kompenzacija), ali i cesija, asignacija te preuzimanje duga. O njihovim specifičnostima s motrišta Zakona o obveznim odnosima i Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te načinu njihovog bilježenja u poslovnim knjigama poduzetnika ovisno o tome o kojoj je ugovornoj strani riječ, više u nastavku ovog članka.

1. Uvod
2. Prijeboj (kompenzacija) međusobnih potraživanja
3. Cesija − ustupanje potraživanja ugovorom
4. Asignacija (upućivanje)
5. Preuzimanje duga
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo