Poslovni najam u računovodstvu najmodavca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Poslovni najam u računovodstvu najmodavca
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Eduard BARIČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: