Ponovno izmjene zakona o PDV-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Ponovno izmjene zakona o PDV-u
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: