Odstupanja zakona o PDV-u od preporuka danih u smjernicama EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Odstupanja zakona o PDV-u od preporuka danih u smjernicama EU
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: