Ugovor o otpremanju (špediciji)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Ugovor o otpremanju (špediciji)
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: