Jamstveni kapital banke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Jamstveni kapital banke
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: