Naknada pojašnjenja u svezi s plaćanje doprinosa koji se iskazuju u Obrascu ID

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Naknada pojašnjenja u svezi s plaćanje doprinosa koji se iskazuju u Obrascu ID
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: