Strateške odrednice elektronički integriranog poslovanja (e-Businessa)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Strateške odrednice elektronički integriranog poslovanja (e-Businessa)
Stranica:
109.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Dr. sc. Nataša RENKO
Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Sažetak:
Hashtags: