Plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2012
Članak:
Plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva
Stranica:
30.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Pri obračunu plaće zaposlenih u djelatnosti zdravstva poslodavac treba voditi brigu o specifičnostima radnog vremena zdravstvenih radnika i posebnim uvjetima rada. Način obračuna plaće zdravstvenih djelatnika s dodatcima na plaću uređuju odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja kao posebnog (granskog) ugovor za tu djelatnost, dok su koeficijenti radnih mjesta zdravstvenih radnika za određeno radno mjesto uređeni odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova.

1. Uvod
2. Izvori radnog prava
3. Plaća prema odredbama zakona o plaćama u javnim službama
4. Plaća prema odredbama temeljnoga koletivnog ugovora i Kolektivnog ugovora
5 . Minimalna plaća

Hashtags:
#Plaće, #Proračunsko, #TroškoviOsoblja