Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
Stranica:
135.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: