Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 2000.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
Članak:
Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u srpnju 2000.)
Stranica:
145.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: