Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Prikaz Prijedloga Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Sažetak:

Uspostaviti financijsku disciplinu kroz uspješan nadzor evidentiranja prometa u gotovini, cilj je poreznih sustava suvremenih zemalja. Provedena istraživanja upućuju na visoku razinu sive ekonomije općenito, ali posebice upravo na području evidentiranja prometa u gotovini. Stoga i djelatnosti u kojima se prometi ostvaruju uglavnom u gotovini jesu područja pojačanoga poreznog nadzora. Međutim, uspostavljanje financijske discipline kroz porezni nadzor nije i ne može biti učinkovito sredstvo u borbi protiv porezne utaje na tom području. To je i razlog da se veliki broj zemalja odlučio zakonski propisati način evidentiranja prometa u gotovini propisujući obvezu fiskalizacije. Kako i na koji način se namjerava provesti postupak fiskalizacije u prometu gotovinom u RH, prema Prijedlogu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, govori se u nastavku članka.

1. Uvod
2. Fiskalizacija u prometu gotovinom − općenito
3. Modeli fiskalizacije
4. Fiskalizacija prema prijedlogu zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
5. Umjesto zaključka

Hashtags: