Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 09/12. pisali smo o pravnom, računovodstvenom i poreznom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću. U ovom članku autorica obrazlaže postupak spajanja društava s ograničenom odgovornošću, odnosno određuje pravno i računovodstveno postupanje u navedenom postupku. Uz to objašnjava i porezno motrište spajanja te daje ogledni primjer ugovora o spajanju. 

1. Uvod
2. Pravni okvir spajanja d.o.o.-a
3. Računovodstveno motrište spajanja
4. Predaja godišnjih financijskih i poreznih izvješća kod spajanja
5. Porezno motrište spajanja d.o.o.-a
6. Radni odnosi kod spajanja
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo