Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Podjela društva kapitala kao statusna promjena javlja se zbog različitih razloga, a najčešće zbog potrebe izdvajanja pojedinih djelatnosti iz postojećeg društva. Može se provesti razdvajanjem ili odvajanjem, pri čemu dolazi do osnivanja novog društva ili više njih, odnosno do prijenosa imovine i obveza na već postojeća društva. Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koje su stupile na snagu 18. listopada 2012., uvedene su neke promjene kojima se u hrvatski pravni sustav unose odredbe Direktive 2009/109/EC, ali se i pojednostavljuje postupak podjele uz smanjenje troškova.

1. Uvod
2. Podjela društva kapitala s osnivanjem
3. Porezno motrište podjele društva
4. Otvaranje poslovnih knjiga društava nastalih podjelom
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo