Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Mikro društva - podloga za izradu novih nacionalnih standarda u RH Početkom 2013. očekuje se usvajanje nove Direktive 2011/EU koja se odnosi na financijsko izvještavanje, a koja uvodi novu kategoriju društava – tzv. mikro društva. Usvajanjem navedene Direktive u Republici Hrvatskoj stvara se podloga za donošenje novih nacionalnih standarda za tu kategoriju koja bi obuhvaćala oko 75.000 poduzetnika, a čija primjena može započeti već sljedeće godine. Autorica u članku daje kratak pregled pojednostavljenja financijskog izvještavanja za mikro društva koja se uvode usvajanjem odredaba nove europske Direktive.

1. Uvod
2. Uvođenje nove kategorije poduzetnika – mikro društava
3. Donošenje novih HSFI-a za mikro društva
4. Zaključak    

Hashtags:
#Računovodstvo