Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2012
Članak:
Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:

Autorica u članku objašnjava osnovna obilježja MSFI-a za mala i srednja društva te pojednostavljenja koja su obavljena u predmetnim standardima u odnosu na MSFI-e. Uz to daje pregled zemalja koje su objavile plan za prihvaćanje MSFI-a za mala i srednja društva i pitanja za raspravu o sadržaju navedenih standarda koje je objavio novoosnovani odbor pod nazivom SMEIG, čija je zadaća korespondencija s društvima koja primjenjuju navedene standarde.

1. Uvod
2. Osnovna obilježja MSFI-a za SMEs
3. Primjena MSFI-a za SMEs
4. Pregled pitanja za raspravu o primjeni MSFI-a za SMEs 

Hashtags:
#Računovodstvo