Godišnji popis (inventura) za 2012.

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2012
Članak:
Godišnji popis (inventura) za 2012.
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnji popis ukupne imovine i obveza (inventuru) potrebno je napraviti najmanje jednom godišnje, i to krajem godine kako bi završni račun prikazivao stvarno stanje, odnosno kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni i kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja mogli donijeti odgovarajuće poslovne odluke. Upravo iz tog razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. O posebnostima koje se javljaju prilikom popisivanja imovine i obveza, te o poreznom i računovodstvenom motrištu obavljenoga godišnjeg popisa pišemo u nastavku članka.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa (inventure)
2. Vrste i metode popisa (inventure)
3. Organizacija popisa (inventure)
4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
5. Provedba godišnjeg popisa
6. Elaborat o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Specifičnosti vezane za popis u nekim djelatnostima
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo